Taşınmaz Takip Sistemi Sözleşme Oluşturma ve Toplu Ödeme Girişi

Taşınmaz tanımlaması yapıldı ya da mevcut, aynı şekilde kiracı tanımlaması yapıldı ya da mevcut ise sözleşme oluşturulabilir. Sözleşme oluşturmak için şekil1’de görülen başlıklardan “Kiracı Bilgileri” başlığı altında yer alan “Sözleşme Tanımlama” alt başlığı seçilir.


Şekil1. Taşınmaz Takip Sistemi Başlıkları

Başlık seçildiğinde Şekil2’de görülen ekran açılacaktır bu ekran üzerinde yer alan “Yeni Kayıt Ekle” butonuna () tıklayarak Şekil3’te yer alan sözleşme tanımlama ekranına geçilir.


Şekil2. Sözleşme Tanımlama Ekranı

Şekil3. Sözleşme Bilgileri

Şekil3’te yer alan sözleşme bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilir. Sözleşme kaydedilmeyecekse vazgeç () butonuna basılır ve şekil2’deki ekranına döner. Sözleşme oluşturulmak isteniyorsa () butonuna tıklanır ve kayıt yapılmış olur. 

Sözleşme giriş ekranında oluşturulan bilgilere ait bilgiler filtreleme kısmına girilip listele () butonuna tıklandığında oluşturulan sözleşme görüntülenebilecek işlem kısmından detaylara erişilebilir, eklenen sözleşme silinmek istenirse silinir.

Şekil1’de görülen “Kiracı Bilgileri” başlığına tıklanır bu başlığında altında yer alan Tahsilat İşlemleri başlığına tıklanarak Şekil4’te ki ekran açılır.

Şekil4. Tahsilat Giriş Ekranı

Şekil4’te yer alan ekranda tahsilat girilecek kiracıya ait sözleşme seçilir. Sözleşme için toplu ödeme yapılmak istenirse. Toplu Ödeme () butonuna tıklanır ve şekil5’de görülen pencere açılır. 

Şekil5. Toplu Ödeme Giriş Penceresi

Bu pencerede ödenecek tutar ve diğer bilgiler girildikten sonra kaydedilmek isteniyorsa () butonuna tıklanır ve tahsilat yapılmış olur. Ekran üzerinde ödeme yapılmamış aylar kırmızı ödeme yapılan aylar yeşil gözükecektir, ödeme tarihi henüz gelmemiş aylar ise şekil6’da görüldüğü gibi renksiz gözükecektir.


Şekil6. Tahsilat Ekranı

Şekil6’da görüntülenen sözleşmeye 2 aylık kira bedeli girilmiştir. Fakat görüleceği gibi ödeme yapılırken ilk olarak gecikme zammı tahsil edilmiş daha sonra kira tutarı alınmıştır. Kalan tutar ise Alt Tahsilat Olarak görülmektedir. Alınan tutar ödenmesi gereken tüm ayları ödemediği için diğer borçlar kırmızı ödemesi gelmeyenler ise renksiz görülmektedir.